Arvutite hooldus ja remont

Nex Data Systems on Pärnus arvutihooldust pakkunud oma klientidele juba üle 15 aasta. Aitame Teie servereid ja arvuteid töökorras hoida ka firmasse IT-spetsialisti palkamata. Teie arvutisüsteemide tõrgeteta töö garanteerivad meie spetsialistid.

Ettevõtted, kellel pole otstarbekas firmasisest IT-kaadrit omada, vajavad süsteemi korrashoiuks ja arendamiseks abi. Suuremate organisatsioonide puhul (10 või enam töökohta) on vajalik pidev IT-tugi. Sellistel puhkudel pakume oma abi hoolduslepingu vormis.

IT partnerlus algab konsultatsioonide ja arendusprojektidega – uute töökohtade rajamise, kaabeldustööde tegemise ja arvutipargi korrastamise ning kirjeldamisega. Arendusprojektidele järgneb regulaarne hooldus.

Hoolduslepinguga saab Nex Data Systems'ist Teie IT-osakond –  teeme kõik vajaliku, et firma saaks jätkata töötamist harjunud moel. Teie asutus võib olla alati kindel professionaalsele abile tasu eest, mis on palju väiksem kui oma IT-osakonna ülalpidamine.

Pakume:

  • IT alaseid konsultatsioone
  • Kasutajatuge - kiire abi telefoni teel ja kaughaldusega
  • Probleemide lahendamist lepingus määratud aja jooksul, vajadusel kiiret kohaletulekut
  • Tõsisema rikke korral asendusarvutit
  • Probleemidest hoidumiseks arvutite ennetavat hooldust